Openings Endings
1

OP1 Boku no Kotoba de wa nai, Kore wa Bokutachi no Kotoba

Episodes 2-13
AnimeThemes
NC BD 1080
2

OP2 Uzu to Uzu

Episodes 14-24