Openings Endings
1

OP1 Seikai Fuseikai

Episodes 1-3, 6-12
AnimeThemes
2

OP2 Seikai Fuseikai feat. Anos Voldigoad

Episodes 4, 13